بانوی اصفهانی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، معصومه شجراتی به همراه ۱۶ ملی پوش دیگر به نخستین اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان دعوت شد.

گفتنی است؛ این ورزشکاران از ۲۳ تا ۲۹ شهریور زیر نظر مریم ایران منش سرمربی و پروانه باغبانیان مربی تیم ملی در نخستین اردوی تیم ملی والیبال نشسته تمرین می‌کنند.