نماینده استانداران کشور در هیئت دولت به ضرورت مطالعه پروژه های جاذب گردشگر در سطح کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، اکبر بهنامجو در جلسه بررسی برنامه ششم توسعه کشور در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: این مطالعات باید اساس تعریف پروژه های جاذب گردشگر در مناطق باشد.

وی با بیان اینکه احصا اقدامات انجام شده کشور در حوزه گردشگری، حوزه صنایع دستی و قابلیت‌های موجود، در حال بررسی است، تصریح کرد: نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای ایران در حوزه گردشگری و جایگاه آن بین کشورهای دنیا باید بصورت دقیق تحلیل شود.

نماینده استانداران کشور در هیئت دولت خواستار احصا مراکز گردشگری ، اقامتی، فرهنگی و هر نهاد مرتبط با این موضوع شد و گفت: نیازسنجی‌های موجود در هر بخش باید بدون کم و کاست انجام شود.

بهنام‌جو مطالعه نمونه‌های موردی موفق کشورهایی که در حوزه گردشگری موفق بوده‌اند را حائز اهمیت خواند و افزود: زیرساخت‌های گردشگری، شاخص‌های رقابت‌پذیری و پروژه‌های جاذب گردشگر در کشورهای پیشرو در این حوزه مطالعه و بررسی می‌شود تا ساختار مناسبی برای توسعه گردشگری کشور ترسیم شود.