کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۹۱ در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی ۹۱ در شرایط سالم ثبت شده است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در میدان احمدآباد روی عدد ۱۰۴، خیابان استانداری روی عدد ۷۷، خیابان پروین روی عدد ۸۶، خیابان دانشگاه روی عدد ۱۰۲ و خیابان رودکی روی عدد ۸۴ ثبت شده است.

همچنین کیفیت هوا در کاشان با میانگین ۷۸، مبارکه با میانگین ۶۷، نجف‌آباد با میانگین ۷۱ و سجزی با میانگین ۸۱ در شرایط سالم ثبت شده است.