معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: در سال جاری درصدد هستیم که طرح پیشگیری از خشونت را به صورت پایلوت در شهرستان قشم اجرایی کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان، از برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی با مضمون آسیب های اجتماعی به خصوص پیشگیری از خشونت در محلات درگیر با جرائم خشن، خبر داد.

احمدی منش در خصوص این خبر تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در نظر دارد در حوزه فرهنگی با دو ابزار آموزش و آگاهی بخشی به آحاد جامعه، زمینه های رفتار خشونت آمیز را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات فرهنگی صورت گرفته توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در سال گذشته، شناسایی دانش آموزان در معرض خطر و ارائه آموزش در مدارس پرخطر با محوریت آموزش مهارت های کنترل خشم، برگزاری دوره های طرح امید و آموزش مهارت های کنترل خشم برای مددجویان کانون اصلاح و تربیت و همچنین استفاده از ظرفیت های رسانه ای تمام دستگاه ها برای اطلاع رسانی و ارجاع مرتکبین جرائم ضرب و جرح عمدی به جلسات مشاوره و روانشناسی جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن آنان است.

وی افزود: در سال جاری درصدد هستیم که طرح پیشگیری از خشونت را که در حال به روز رسانی است به صورت پایلوت در شهرستان قشم اجرایی کنیم.

وی یادآور شد: همچنین دوره های آموزشی مهارت کنترل خشم برای دانش آموزان مدارس شهرستان قشم برگزار می شود.

احمدی منش در ادامه از برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی با مضمون آسیب‌های اجتماعی به خصوص پیشگیری از خشونت در محلات درگیر با جرائم خشن خبر داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: آموزش  پرورش و دستگاه قضایی درصدد هستند از طریق اجرای برنامه های مشترک با تأکید بر پیشگیری رشد مدار، ضمن از بـین بـردن تـداوم بزهکـاری در کودکـان و نوجوانـان، با تأکید بـر مداخلـه در فرآینـد شکل‌گیری شخصیت عموم کودکان و نوجوانان، به‌ویژه افراد در معرض خطر، از این گـذر، افرادی قانون‌مدار تربیـت کنند.

احمدی منش بیان کرد: ازاین‌رو محوریـت مباحـث رشـد مدار و حمایـت همه جانبه از کودکان و نوجوانان دارای معضل، باهدف از بین بردن عوامل خطـر پیرامـون آن ها و در نهایـت تربیت و آموزش این افراد پیگیری می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در خصوص اقدامات انجام‌شده توسط این معاونت از اجرای موفق طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)، کارگاه‌های آموزش ۲۳ مهارت پیشگیری رشد مدار ویژه مدرسان آموزش خانواده و اولیاء دانش آموزان، کارگاه‌های پیشگیری رشد مدار ضمن خدمت فرهنگیان و کارگاه های مهارت های پایه ویژه مربیان مهد‌های کودک و پیش‌دبستانی ها در اقصی نقاط هرمزگان خبر داد.