رییس شبکه دامپزشکی نایین ازکشف و معدوم سازی بیش از 300 کیلو آلایش دامی غیر مجاز در نایین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، بهزاد متولی زاده نایینی گفت: 390 کیلوگرم آلایش دامی غیرمجاز و بی هویت در بازرسی از خودرویی در نایین کشف و معدوم سازی شد.

وی افزود: تنها خودروهای دارای مجوز کارت اشتغال به حمل از دامپزشکی قادر به جابجایی محموله دام، طیور زنده و فرآورده های خام دامی هستند.