معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: در حوزه محیط زیست ادعا ها از عمل بیشتر است و حتی بسیاری از مسئولین و مقامات رده بالا آشنایی با فرهنگ محیط زیستی ندارند و در برخی شهرها مردم از مسئولین جلوتر هستند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، اصغر دانشیان معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: در حوزه محیط زیست ادعا ها از عمل بیشتر است و حتی بسیاری از مسئولین و مقامات رده بالا آشنایی با فرهنگ محیط زیستی ندارند و در برخی شهرها مردم از مسئولین جلوتر هستند.

وی افزود: مشکل پسماند یکی از دغدغه‌های اساسی سازمان حفاظت محیط زیست به خصوص در شمال کشور است و اگر تمهیدات لازم اتخاذ نشود  مردم شمال از بودی تعفن خفه خواهند شد.

دانشیان تصریح کرد: باید مشکل پسماند حدی گرفته شود و فرهنگ سازی و اقدام باید از منازل خود شروع کنیم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: کشور های پیشرفته 50 سال از ما در زمینه محیط زیست جلو هستند و باید ما هم با برنامه ریزی و انجام کارهای پژوهش محور اقدامات مناسب در این حوزه انجام دهیم.

وی میانگین مدت زمان صدور مجوزهای زیست محیطی را 45 روز عنوان کرد و گفت: دادن اختیار به استانداری‌ها سبب سرعت گرفتن این روند شده  است.

دانشیان عدم مدیریت صحیح در سال‌های گذشته را عامل خشکی دریاچه ارومیه دانست و گفت: با تکمیل تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه شاهد بهبود وضعیت دریاچه خواهیم بود.

وی تصریح کرد : گام‌های موثری در حوزه افزایش حقوق کارکنان محیط زیست برداشته شده است در صورت تامین اعتبار 30 درصد  حقوق کارکنان محیط زیست بیشترخواهد شد.

دانشیان  گفت : در راستای حفاظت و صیانت بهتر از محیط زیست مقرر شده است هرسال 300محیط بان جذب محیط زیست شود.