معاون استاندار اردبیل گفت: میادین و ورودی های شهر اردبیل ، متناسب با شان و منزلت شهر گردشگری اردبیل ساماندهی و زیبا سازی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، مسعود امامی یگانه معاون استاندار اردبیل اظهار کرد: به این منظور  کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط و حضور یکی از مشاورین معتبر تشکیل شده و برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت برای ساماندهی و رفع معضل ترافیک شهر اردبیل را با ارائه طرح کارشناسی  بر اساس طرح جامع ترافیک شهر اردبیل تدوین و اجرا می‌کنند.

معاون استاندار اردبیل بیان کرد: شهر اردبیل به عنوان مرکز استان با توسعه روز افزون وسعت و جمعیت، مستلزم اجرای برنامه‌های کوتاه مدت فوری برای رفع مشکلات ترافیکی موجود است و تصمیمات در این زمینه با همکاری مردم و شهروندان به اجرا گذاشته خواهد شد.

او ساماندهی مشاغل مزاحم و ایجاد شهرک‌های صنفی را از دیگر برنامه‌های در دست مطالعه و اقدام برشمرد و گفت: میادین  و ورودی های شهر اردبیل ،   متناسب با شان  و منزلت شهر گردشگری اردبیل زیبا سازی می شود.