کارشناس روانشناسی بالینی گفت: اعتماد اساس یک رابطه است و زمانی که اعتماد در یک رابطه خدشه دار می شود رابطه مخربی به وجود خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، مینا عبدی کارشناس روانشناسی بالینی گفت: با توجه به عوامل مهم تاثیر گذار بر زندگی و فرآیند ازدواج و آسیب ها و خلا هایی که متوجه افراد جامعه به خصوص قشرجوان می باشد لزوم یادگیری و آشنایی با مهارت های ازدواج بیش از بیش ضروری است.
 
وی متذکر شد: جاده زندگی پیچ و خم هایی دارد که یادگیری مهارت حل مساله و تصمیم گیری به نحو موثری در مسائل مهم زندگی همچون ازدواج کمک می کند.
 
عبدی تصریح کرد: تداوم رابطه یک زوج در زندگی با تقویت ارتباط موثر بین فردی حاصل می شود و تداوم و پیشرفت در زندگی اجتماعی با ارتقاء ارتباطات اجتماعی به وجود خواهد آمد.
 
این کارشناس روانشناسی بالینی اظهار داشت: مهارت های کلامی و غیر کلامی و مناسب با فرهنگ جامعه و موقعیت باعث می شود که فرد به نحو احسنت نیازها و هیحانات خود را ابراز کند و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی کند.
 
وی ابراز داشت: اعتماد اساس یک رابطه است و زمانی که اعتماد در یک رابطه خدشه دار می شود رابطه مخربی به وجود خواهد آمدکه هم به خود فرد آسیب می رساند و هم دیگران.
 
عبدی خاطر نشان کرد: یکی از موقعیت هایی که اعتماد در رابطه شکل می گیرد موقعیت همدلی است. زمانی که زوجین بتوانند به طور کامل در مواقع بروز مشکل، خود را به جای همسرش بگذارد و از زاویه نگرش او به مشکل بنگرد و با او همراهی کند اعتماد آنها نسبت به یکدیگر بیشتر شده در نتیجه رابطه
محکم تری خواهند داشت.
 
این روانشناس تصریح کرد: یکنواختی در ارتباطات زناشویی زنگ خطر و هشداری است که زوجین باید به آنها توجه کنند چرا که یکنواختی در ارتباطات باعث سردی عاطفی و دور شدن آنها از یکدیگر می شود.