رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از پلمب 24 واحد صنفی آرایشگاه زنانه متخلف در شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سرهنگ محمد حسن اسماعیلی گفت: در راستای اجرای طرح بازدید و کنترل واحد های صنفی آرایشگاه های زنانه 24 واحد صنفی متخلف در اصفهان پلمب شد.

وی اظهار داشت: در این طرح از 213 واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در نهایت تعداد 24 واحد صنفی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه با حکم مقام قضائی پلمب و از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آمد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان عنوان کرد: همچنین در این طرح برای 49 واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمب صادر و  از متصدیان  46 واحد دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد.

سرهنگ اسماعیلی با اعلام تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.