در انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر همدان، کامران گردان به عنوان رئیس و حمید بادامی نجات در سمت نایب رئیس باقی ماندند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، در جلسه انتخاب هئیت رئیسه شورای شهر همدان،  کامران گردان و سید مسعود عسگریان دو کاندیدای ریاست شورای شهر بودند که کامران گردان ۶ رأی و مسعود عسگریان ۵ رأی کسب کرد و در نهایت کامران گردان تنها با اختلاف یک رأی رئیس شورای شهر همدان شد.

 

کامران گردان و حمید بادامی نجات در سمت های خود باقی ماندند

همچنین در انتخابات نایب رئیس شورای شهر همدان، حمید بادامی نجات تنها کاندیدای این عنوان بود که با کسب ۹ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۱ رأی عضو شورای شهر همدان به عنوان نایب رئیس شورای شهر همدان انتخاب شد.

در ادامه انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر همدان مریم روان بخش، رضوان سلماسی و جواد گیاه شناس به ترتیب به عنوان منشی اول، دوم و سوم انتخاب شدند.