با حکم استاندار اصفهان مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی‌اصغر‌ رفیعی‌نژاد در حکمی به عنوان مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان منصوب شد.

در حکم استاندار اصفهان آمده است: «با عنایت به مراتب تعهد و تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی به موجب این حکم به سمت مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب می‌شوید. امید است در سایه توجهات خداوند متعال و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها در انجام وظایف محوله در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران و پیروی از منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.»