کیفیت هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی ۹۰ در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۹۰ در وضعیت سالم ثبت شده است.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در میدان احمدآباد روی عدد ۱۰۶، خیابان استانداری روی عدد ۸۹، بزرگراه خرازی روی عدد ۶۹، خیابان دانشگاه روی عدد ۹۴، خیابان رودکی روی عدد ۸۱ و خیابان پروین روی عدد ۸۶ قرار دارد.

همچنین کیفیت هوا در شهرهای دیگر از جمله کاشان با میانگین ۶۶،  شاهین شهر با میانگین ۸۶، مبارکه با میانگین ۷۹ و نجف آباد با میانگین ۶۴ در شرایط سالم ثبت شده است.