عملیات اجرایی پل کابلی محور سوادکوه – تهران صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار مازندران آغاز شد. ‎

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، پل کابلی سوادکوه - تهران که در شهر پل سفید در دست اجرا قرار گرفت، دارای ۲۰ دهنه است.

پل کابلی در  شهر پل سفید و در حاشیه پل  قدیمی این شهر برای کاهش سطح ترافیک محور سوادکوه - تهران در دست اجرا قرار گرفته است.

طول این پل حدود ۶۰۰ متر است که در مدت ۳۶ ماه تکمیل و به بهره برداری می رسد و میزان هزینه پیش بینی برای ساخت این پل حدود ۱۲۰۰ میلیاردریال اعلام شده است.

محور سوادکوه – تهران  ۸۴ کیلومتر از محور سوادکوه – تهران در حوزه استحفاظی استان مازندران قرار دارد و این محور در سال ۹۷ به طول کامل چهار خطه شد.