وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه راههای روستایی در اولویت این وزارتخانه است و برنامه ریزی شده تا در استانهای مختلف اولویت ها بررسی و تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، محمد اسلامی در حاشیه مراسم افتتاح آسفالت و زیربار ترافیک قرار گرفتن ۵۹ کیلومتر راه روستایی استان مازندران اظهار داشت: میانگین آسفالت راههای روستایی در استان مازندران پایین است که باید برنامه ریزی مناسب برای افزایش آسفالت راههای روستایی استاندارد صورت پذیرد.

وی ادامه داد : جهت ساخت 59 کیلومتر راه روستایی در استان مازندران حدود ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد و با افتتاح این پروژه حجم راه‌های آسفالته روستایی در مازندران به حدود چهار هزار و ۶۰۰ کیلومتر رسیده است.

اسلامی تصریح کرد :  ۵۰ کیلومتر راه جدید روستایی در استان در دست ساخت قرار دارد که تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال ۲ هزار کیلومتر راه روستایی کشور آسفالت می‌شود و مازندران در راه روستایی نسبت به میانگین کشور پایین‌تر است که در طرح اقدام ملی برای راهسازی در سال‌جاری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.