مدیرکل راه آهن هرمزگان از رشد 52 درصدی عملکرد روزانه تخلیه و بارگیری اداره کل راه آهن استان نسبت به چهار سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان،  حسن ماسوری مدیرکل راه آهن هرمزگان، گفت: با توجه به مقایسه میانگین عملکرد روزانه تخلیه و بارگیری ریلی در سال 98، نسبت به چهار سال گذشته، از 584 واگن در روز به 888 واگن رسیده که معادل 52 درصد رشد داشته است.

وی افزود: جابه جایی مسافران در پنچ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

ماسوری تشریح کرد: این جابه جایی به وسیله 858 رام قطار به صورت رفت و برگشت به تعداد  474 هزار و 913  نفر مسافر از مبادی تهران، اصفهان و مشهد انجام گرفته است.

شایان ذکر است؛ نفر کیلومتر طی شده در این  مدت 468 میلیون و 129 هزار و 912 بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد افزایش را نشان میدهد.