رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد گفت: پژوهش‌های دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس این اولویت‌ها و در قالب طرح‌های کاربردی و در راستای رفع نیازهای توسعه‌ای استان یزد صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سید مجتبی حسینی پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد مهمترین سیاست تحقیقاتی را شامل اجرای پژوهش‌های کاربردی برای رفع مشکلات توسعه استان یزد با رعایت سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری استان و کشور برشمرد و اظهار داشت: بر این اساس محورهای آب و محیط زیست، اشتغال و سرمایه گذاری، حکمرانی خوب، تعادل و توازن منطقه ای، فناوری، نوآوری و بهره وری بعنوان اولویت‌های پژوهشی در سالجاری در استان مصوب شد.

وی تأکید کرد: پژوهش‌های دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس این اولویت‌ها و در قالب طرح‌های کاربردی و در راستای رفع نیازهای توسعه‌ای استان یزد صورت گیرد.

دبیر کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با اشاره به ارائه گزارش اقدامات و فعالیت‌های سازمان عامل منطقه ویژه فناوری استان یزد گفت: لازم است دستگاه‌های اجرایی وظایفشان را در حوزه نوآوری و فناوری بهتر بشناسند.

حسینی پور در این رابطه تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم برآیند خوبی از فعالیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های نوآوری و فناوری داشته باشیم؛ در این خصوص یک  برنامه عملیاتی تدوین خواهد شد.

وی همچنین از اجرای ۱۷ طرح پژوهشی در سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد طرح پژوهشی که از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان یزد و یک درصد اعتبارات هزینه ای تامین اعتبار شده است تعداد هفت طرح پایان یافته و ۱۱ طرح نیز ضمن جذب اعتبار، در حال اجراست.