رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس گفت: مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی بندرعباس از فعالیت و بهره برداری غیر مجاز در جزیره هرمز جلوگیری می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، روح اله وفاکیش   رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس ، گفت: اولویت اصلی ما در مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری حفاظت و حراست است و  با توجه به اهمیتی که این خاک از لحاظ میراث فرهنگی، ارزش‌های اقتصادی و زیست محیطی دارد، می‌تواند بزرگ‌ترین جاذبه گردشگری کشور باشد.

وی در این خصوص گفت: در صدد حفاظت از آن و توقف بهره‌برداری از خاک رنگی هرمز هستیم، خارج کردن حتی یک میلیمتر از این خاک به جاهای دیگر و صادر کردن آن خطا است که سعی برآن داریم با تلاش مامورین یگان حفاظت از هرگونه فعالیت و بهره برداری غیر مجاز در جزیره هرمز جلوگیری کنیم.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بندرعباس افزود: یگان حفاظت این اداره به صورت شبانه روزی وایام تعطیل آماده دریافت وبررسی هرگونه اخبار درخصوص تخریب وتصرف اراضی ملی، قطع درخت و آتش سوزی از طریق سامانه 1504 یگان حفاظت است.