کیفیت هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی ۹۶ در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۹۶ در شرایط سالم ثبت شد.

براین اساس شاخص کیفی هوا در میدان احمدآباد روی عدد ۱۱۳، خیابان استانداری روی عدد ۹۰، خیابان‌های دانشگاه و پروین روی عدد ۹۶ و خیابان رودکی روی عدد ۸۴ قرار دارد.

همچنین کیفیت هوای دیگر شهر‌های استان از جمله شاهین‌شهر با میانگین ۹۸، کاشان با میانگین ۶۷، مبارکه با میانگین ۷۵ و نجف‌آباد با میانگین ۶۲ در وضعیت سالم گزارش شد.