مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان بر لزوم رعایت نکات ایمنی در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، هادی ابراهیمی  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان ، افزود: همزمان با ماه محرم و ایام عزاداری، هیات های مذهبی و تکایا برای عزاداری رواج یافته و از سوی دیگر شمار عظیمی از شهروندان برای حضور در این مراسم به مساجد و اماکن مختلفی می روند که تامین ایمنی این افراد بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه تکیه ها محل های مـوقتی هستند که صرفا در دهه محرم برپا و پس از آن جمع آوری می شوند، اظهارداشت: غیر دائمی و موقتی بودن این تکیه ها وعدم اطلاع متولیان آنها از مقررات ایمنی، موجب عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی و ریسک بالای آنجا و بروز صدمات و خطرات وحوادث ناش از کار می شود.

ابراهیمی اضافه کرد: ضروری است در راستای پیشگیری و صیانت از نیروی انسانی، دستگاه های وظیفه مدار نسبت به نظارت هرچه بیشتر برای رعایت نکات ایمنی وابلاغیه دستورالعمل ها به اماکن وتکایای برگزارکننده مراسمات مذهبی با توجه به آمار بالای عزاداران اقدام کنند تا از بروزحوادث نسبت به هموطنانمان جلوگیری شود.

وی گفت: دستورالعمل های ایمنی اماکن مذهبی، مساجد و  تکایا به دستگاه های مرتبط ارسال شده است.