رییس شبکه دامپزشکی آران وبیدگل از پلمب یک واحد مرغ فروشی غیر بهداشتی در آران وبیدگل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، امیرحسین شفیعیان گفت: از فعالیت یک واحدی مرغ فروشی به علت عرضه فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در شهرستان آران وبیدگل جلوگیری شد.

وی افزود: این واحد مرغ فروشی با تخلف عرضه فرآورده خام دامی غیر بهداشتی و بی توجهی به اخطارهای بازرس دامپزشکی و هتاکی به کارشناس شبکه دامپزشکی با دستور داستان عمومی وانقلاب این شهرستان پلمب و متصدی متخلف به مراجع قضایی تحویل شد.

رییس شبکه دامپزشکی آران وبیدگل به شهروندان توصیه کرد: هرگونه تخلف بهداشتی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی را از طریق شماره 1512 دامپزشکی گزارش دهند.