شهردار اصفهان گفت: حلقه چهارم حفاظتی شهر اصفهان پروژه بزرگ و خدمتی عظیم به مردم شهر اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، قدرت اله نوروزی در گفت و گوی زنده رادیویی با برنامه "سلام اصفهان" بیان کرد: حلقه چهارم حفاظتی شهر اصفهان پروژه بزرگ و خدمتی عظیم به مردم شهر اصفهان است، این طرح نقش مهمی در ارتباط با همه استان های شرقی و شهرستان های مستقر در این مسیر دارد. تردد را در این مسیر آسان، ایمن و  ترافیک را کنترل می کند.

وی افزود: اگر این طرح تکمیل شود، حلقه بزرگی از راه ها دور تا دور اصفهان ساخته می شود که ورودی ها، خروجی ها، ترافیک و آلودگی را کنترل می کند.

تلاش شهرداری اصفهان برای تردد آسان عزاداران و مردم در خیابان ها

شهردار اصفهان گفت: این ایام و شب ها مردم به عزاداری مشغول اند به همین دلیل شهرداری تمام تلاش خود را به کار برده تا عزاداران و هیئت ها راحت تر تردد کنند و انتظار داریم مردم و عزاداران با هم همکاری کنند تا ترددهای این روزها برای عابران و خودروها مشکل ایجاد نکند.

نوروزی ادامه داد: در منطقه 10 همه آزادسازی های در مسیر احداث رینگ چهارم حفاظتی شهر انجام شده است، در منطقه 14 هم این کار در حال اتمام است و منطقه 15 به دلیل وسعت زیادی که دارد، باید از کارخانه قند تا جاده فرودگاه با کمک مردم و کسانی که در این مسیر مالکیت دارند، آزادسازی شود.

شهردار اصفهان گفت: مدیریت این منطقه، منطقه 14 و 15 و همکاران آنها تلاش های زیادی برای آزادسازی حلقه حفاظتی شهر انجام داده اند، خوشبختانه در منطقه 10 همه آزادسازی ها انجام شده است، در منطقه 14 هم این کار در حال اتمام است و منطقه 15 به دلیل وسعت زیادی که دارد، باید از کارخانه قند تا جاده فرودگاه با کمک مردم و کسانی که در این مسیر مالکیت دارند، آزادسازی شود.