زلزله ای به بزرگی 3/7 ریشتر قعله قاضی در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، زلزله ای به بزرگی 3/7 ریشتر هرمزگان را لرزاند.

بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور، این زلزله در حوالی قلعه قاضی دراستان هرمزگان رخ داده است.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه:

 بزرگی: 3.7

 محل وقوع: استان هرمزگان - حوالی قلعه قاضی

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1398/06/15 02:32:15

طول جغرافیایی: 56.5

عرض جغرافیایی: 27.58

عمق زمین‌لرزه: 14 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

16 کیلومتری قلعه قاضی (هرمزگان)

16 کیلومتری تخت (هرمزگان)

42 کیلومتری سرگز (هرمزگان)

 نزدیکترین مراکز استان:

49 کیلومتری بندرعباس

305 کیلومتری کرمان