مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: تورهای گردشگری در اردبیل برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل٬ نادر فلاحی ، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: لازم است تورهای طبیعت گردی با مجوز آژانس‌ها و به صورت قانونی برگزار شود.

او تصریح کرد: راهنمایان گردشگری در نوک پیکان توسعه گردشگری استان قرار دارند و لازم است نقش آن‌ها در توسعه گردشگری استان پررنگ‌تر شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: خوشبختانه تجربه، مهارت و تخصص راهنمایان گردشگری استان در حد بسیار خوبی است که فعالیت آن‌ها مختص به استان اردبیل نبوده و در سطح ملی و بین المللی در حال فعالیت هستند.

فلاحی بیان داشت: راهنمایان گردشگری یک ضلع از مثلت توسعه گردشگری در استان هستند که دو بخش دیگر آن شرکت‌های خدمات گردشگری و هتل‌ها هستند.

او با اشاره به اینکه این سه بخش بسیار مهم از صنعت گردشگری در استان باید فعالیت‌های هماهنگ داشته باشند، ادامه داد: توسعه گردشگری استان بدون برنامه ریزی مشترک و مدون برای این سه بخش امکان پذیر نخواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل تاکید کرد: در صورت تمایل راهنمایان گردشگری استان حاضریم مکانی مشخص در مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی در اختیار آن‌ها قرار دهیم.