چهارمین جلسه کمیسیون رفع تداخل اراضی با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان و وسایر دستگاه های ذیربط به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان ، خالد جعفری در ارتباط با دستور کار این جلسه اظهار داشت:  چهار پلاک مربوط به شهرستانهای دیواندره و سروآباد به مساحت 5744 هکتار بررسی و به منظور رفع تداخل تعیین تکلیف شد.

وی گفت: در کل 4238 هکتار اراضی ملی و 1506 هکتار اراضی کشاورزی تثبیت و 528.14 هکتار اراضی تغییر نوعیت داده شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد: هدف ما از رفع تداخل اراضی 1-تثبیت اراضی ملی و صدور سند برای این اراضی2- مشخص شدن زمینهای کشاورزی و احقاق حقوق بهره برداران است.

جعفری گفت: بررسی و رفع تداخل پلاکهای استان باید بر اساس چهارچوب های تعیین شده و براساس نیاز و ضرورت جهت رفع تداخل پلاکهای استان صورت گیرد.

وی افزود: همکاری کلیه همکاران مجموعه جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی ، ثبت اسناد در جهت پیشبرد اهداف ما دراین زمینه لازم وضروری می باشد.