در کارگاه باز آموزی پیشگیری از خودکشی، جنبه های اجتماعی خودکشی و راه های پیشگیری و اثرگذاری خودکشی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، حمید رنجبران، مدیر گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در آستانه 10 سپتامبر، روزجهانی پیشگیری از خودکشی، بیان کرد: این کارگاه یک روزه در کارگاه باز آموزی پیشگیری و بازآموزی خودکشی ویژه پزشکان، کارشناسان سلامت روان، نمایندگان پرستاری اورژانس های استان،اورژانس پیش بیمارستانی و نمایندگان معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شده است.

 

جنبه های اجتماعی خودکشی و راه های پیشگیری و اثرگذاری خودکشی

وی با بیان اینکه این کارگاه با حضور موسس جمعیت پیشگیری از خودکشی کشور،کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت روان اجتماعی وزارت بهداشت و محققان برجسته در این زمینه برگزار شده است، افزود:خودکشی، جنبه های اجتماعی خودکشی، راه های پیشگیری و اثرگذاری خودکشی فرد بر خانواده و دوستان ازجمله موضوعاتی هستند که در کارگاه بازآموزی خودکشی بررسی خواهند شد.

رنجبران با بیان اینکه این کارگاه در آستانه 10 سپتامبر، روزجهانی پیشگیری از خودکشی، برای نشان دادن اهمیت این موضوع برگزار شده است، عنوان کرد: کارگاهی جامع تر و برای افراد بیشتر با موضوع خودکشی در چند ماه آینده نیز برگزار می شود.

مدیر گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا بیان کرد: کار بهداشت در زمینه خودکشی رصد آمار و مداخله برای حل این معضل اجتماعی است و معاونت درمان نیز یاری گر معاونت بهداشت در این زمینه باشد همچنین معاونت پژوهشی باید بخشی از تحقیقات خود را به خودکشی اختصاص دهد.

وی تاکید کرد: مردم باید مشکلات روانی و عاطفی خود را با کارشناسان مستقر در مراکز جامع بهداشت مطرح کرده و از طرح های تحول سلامت استفاده کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز با بیان اینکه جامعه ما در زمینه خودکشی به یک دیدگاه جدید نیاز دارد، گفت:حتی یک خودکشی منجر به مرگ نیز اثرات جبران ناپذیری در جامعه به دنبال خواهد داشت.

منوچهر کرمی با بیان اینکه اکثر مردم ایران به طور مداوم در حال گله و شکایت بوده و از نقاط مثبت زندگی غافل هستند افزود:کارشناسان مراکز جامع بهداشت باید امید را به جامعه تزریق کنند.