استاندار اصفهان گفت: برای مقابله با فرار مالیاتی و مفاسد اقتصادی در کشور از همه ابزارها باید استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، عباس رضایی  در همایش «تبادل تجارب و برنامه‌ریزی برای مقابله یکپارچه و منسجم با پدیده شوم فرار مالیاتی» با اشاره به تاریخچه وضع قوانین مالیاتی،اظهار داشت: بحث مالیات متعلق به دنیای امروز نیست بلکه از بدو تشکیل جامعه مدنی، موضوع اخذ مالیات مطرح بوده است.

وی با اشاره به کمک دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی به سازمان امور مالیاتی برای شناسایی ابعاد پرونده پیچیده و برجسته فرار مالیاتی در این استان، گفت: هوش سیاه متخلفان مالیاتی همواره به دنبال استفاده از تاکتیک‌های متنوع در پی قانون‌گریزی و فرار مالیاتی است.

استاندار اصفهان با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی با سازمان امور مالیاتی برای شفاف شدن ابعاد پرونده پیچیده و برجسته فرار مالیاتی در استان اصفهان، گفت: در یک مورد، تخلفات مالیاتی یک مجموعه، از طریق ثبت شرکت‌های صوری به نام افراد کم‌بضاعت ساکن در حوالی شهر اصفهان شناسایی شد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: اصلاح نظام درآمدی کشور با توجه به آنچه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده و همچنین رونق تولید با توجه به شرایط کنونی کشور، از سیاست های اساسی و مهم در حوزه اقتصادی کشور است.

استاندار اصفهان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر فریضه بودن پرداخت مالیات، اظهار داشت: با توجه به تاکیدات ایشان، از همه ابزارها برای مقابله جدی با فرار مالیاتی و مفاسد اقتصادی در کشور باید استفاده شود.

مقام ارشد استان درباره اهمیت توجه نظام مالیاتی به اقتصاد پنهان کشور عنوان کرد: مبارزه جدی با پدیده شوم فرار مالیاتی بیش از هر چیز معطوف به توجه دستگاه‌های ذیربط به اقتصاد پنهان و گردش‌های مالی مبهم برخی از فعالان اقتصادی است.

رضایی اظهار داشت: عزم جدی و همکاری دستگاه‌های ذیربط برای مقابله با فرار مالیاتی و همچنین گزارش اقدامات انجام گرفته به مردم در زمینه نحوه مواجهه با اقتصاد پنهان در پیشبرد سیاست های مبارزه با فرار مالیاتی در کشور بسیار اثرگذار است.

وی در ادامه با اشاره به نامه معروف امیر المومنین علی(ع) به مالک اشتر درباره کیفیت و نحوه اخذ مالیات، افزود: نامه حضرت امیر به مالک اشتر می‌تواند موید نقشه راه ما برای اجرای قوانین مالیاتی در جامعه اسلامی باشد.

استاندار اصفهان گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور که تاکنون کمتر به آن اهمیت داده شده، مسئله مالیات و کیفیت اجرای این قانون در راستای تحقق عدالت مالیاتی است. در شرایط فعلی، با وضع تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار بر کشور و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، جایگاه و اثرگذاری مالیات در نظام اقتصادی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.