کیفیت هوای اصفهان با میانگین ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۱۰۲ برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم ثبت شده است.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در میدان احمدآباد روی عدد ۱۲۲، خیابان استانداری روی عدد ۹۸، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۰۷، خیابان دانشگاه روی عدد ۱۰۶، خیابان رودکی روی عدد ۸۸ و خیابان پروین روی عدد ۹۱ قرار دارد.

کیفیت هوا در شهر‌های دیگر استان از جمله سجزی با میانگین ۷۳، کاشان با میانگین ۹۰، شاهین شهر با میانگین ۷۶، مبارکه با میانگین ۶۵ و نجف آباد با میانگین ۵۹ در وضعیت سالم گزارش شد.