نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: پایداری در تولید، تجارت وکسب و کار با هرروشی بدون توجه به استاندارد امکانپذیر نیست.

 به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حمیدرضا قلمکاری در نشست معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اعضاء اتاق بازرگانی تاکید کرد: پایداری در تولید، تجارت وکسب و کار با هرروشی بدون توجه به استاندارد امکانپذیر نیست.

وی با بیان اینکه در روند جهانی به استاندارد به عنوان یک موسسه مردمی نگاه شده است،  گفت: این بدان معناست که موسسه استاندارد در کنار فعالیت های حرفه ای به مسوولیت های اجتماعی، منطقه ای و کشوری خود نیز می پردازد.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان هدف از برگزاری این جلسه را  شناسایی ساز و کارهای مناسب به منظور بررسی چالشهای رونق تولید و ارایه روشهای حل مساله فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: ماده 2و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز صراحتا به ایفای نقش فعالان اقتصادی به عنوان مشاوران تخصصی ، فنی در تصمیم گیریهای بدنه دولت اشاره دارد.

 نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مقوله استاندارد از کسب و کار مجزا نبوده وپایداری در تولید، تجارت و کسب و کار با هرروشی بدون توجه به استاندارد امکانپذیر نخواهد بود.

اتاق بازرگانی اصفهان