عصر امروز سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر میناب برگزار شد که برای سومین دوره پیاپی مصطفی اسدی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر میناب انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، جلسه تعیین هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر میناب عصر امروز با حضور تمام اعضاء در سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل شد.

مصطفی اسدی بار دیگر برای سومین سال با اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای شهر میناب انتخاب شد.

همچنین عصمت درخشی به عنوان نائب رئیس، خانم ندا جهانگیری به عنوان خزانه دار و آقای جابر پریتقی نژاد  به عنوان منشی این شورا انتخاب شدند.