نماینده بنیاد شهید بهشتی در اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  حمید بهشتی فعال فرهنگی و مستند ساز مجموعه مظلوم لاله ها  از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

حمید بهشتی در خبرگزاری موج