معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان همدان با اشاره به توانمندسازی مددجویان، از طرح اشتغال پایدار روستایی و میزان فرصت های شغلی در این زمینه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان،  شهرام عابدی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان همدان با اشاره به توانمندسازی مددجویان به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد، گفت: از ابتدای شروع طرح اشتغال پایدار روستایی تعداد 757 مورد فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت ایجادشده است.

 

توانمندسازی مددجویان از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد است

شهرام عابدی بابیان اینکه توانمندسازی مددجویان و به‌خصوص مددجویان روستایی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد است، اظهارکرد: در استان همدان 757 مورد فرصت شغلی برای مددجویان روستایی تحت حمایت ایجادشده است.

وی اضافه کرد: این تعداد اشتغال از ابتدای شروع طرح اشتغال پایدار روستایی بااعتبار 26 میلیارد و 527 میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در قالب اعتبارات اشتغال پایدار روستایی ایجادشده است. 
عابدی در ادامه با اشاره به توانمندسازی مددجویان و ضمن ارائه گزارشی از عملکرد حوزه اشتغال با اشاره به اهمیت و به‌روز بودن آمار عملکرد در بخش‌های آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، کاریابی و همچنین ارتقاء اطلاعات همکاران، گفت: کارگاه آموزشی سامانه سما برای 72 نفر از همکاران حوزه اشتغال استان وادارات تابعه در اداره کل همدان برگزار شد. 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان همدان ادامه داد: در این کارگاه به‌تمامی همکاران شامل کارشناسان اشتغال، کارشناسان فنی ادارات تابعه و همکاران دفتر استان به‌صورت کاربردی درزمینهٔ ثبت نمونه پرونده آموزش‌های فنی حرفه‌ای، کاریابی و طرح‌های اشتغال و همچنین نحوه ثبت مشاوره‌های شغلی آموزش داده شد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به توانمندسازی مددجویان و اینکه 26 میلیارد و 527 برای اشتغال روستایی هزینه پرداخت‌شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال برای 2257 نفر دیگر با هزینه 48 میلیارد و 827 میلیون تومان نیز در روستاها اشتغال ایجاد می‌شود