معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی یزد گفت: بکارگیری مشمولان غایب در ادارات، سازمان‌های دولتی و غیردولتی ممنوع است و در صورتی که این موضوع تایید شود، برابر قانون با بکارگیرنده مشمولان غایب برخورد می‌شود.

سرهنگ محمدتقی منصوری معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی یزد افزود: بر اساس آمار موجود سالانه بین ۱۸ تا ۲۰ درصد واجدان شرایط سربازی، از اعزام به موقع برای گذراندن این دوره غیبت می‌کنند که با اطلاع‌رسانی مناسب و فرهنگ‌سازی می‌توان این میزان را کاهش داد.

به گفته وی، مشمولانی که به سن قانونی اعزام به خدمت رسیده و معافیت‌های لازم را نداشته باشند، درصورت اقدام نکردن برای اعزام، غایب به حساب آمده و برخی محرومیت‌های اجتماعی بر آنان اعمال می‌شود.

منصوری بیان داشت: طبق ماده ۶۳ قانون خدمت وظیفه، هرگونه بکارگیری مشمولان غایب در ادارات، سازمان‌های دولتی و غیردولتی ممنوع است و در صورتی که این موضوع تایید شود، برابر قانون با بکارگیرنده مشمولان غایب برخورد می‌شود.

معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی یزد تصریح کرد: چنان‌که مشمولان متاهل خود را برای خدمت‌سربازی معرفی کنند، از مزیت انجام خدمت وظیفه در محل زندگی بهره‌مند می‌شوند و مشمولان دارای فرزند هم سه ماه کسری خدمت می‌گیرند.

سربازان وظیفه استان سالانه ۱۸ مرتبه طبق مقررات به خدمت اعزام می شوند .

منصوری گفت: افرادی که کارت‌های پایان خدمت آنها قدیمی و کاغذی است، باید برای تعویض کارت پایان خدمت خود اقدام کنند.