هوای اصفهان با شاخص کیفی هوای 104 برای گروه‌های حساس ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین 104 AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در میدان احمدآباد 136، بزرگراه خرازی 109، خیابان پروین 106 و خیابان دانشگاه 103 AQI  ناسالم برای گروه های حساس است.

همچنین شاخص کیفی هوا از 0تا50  پاک،51 تا100 هوای سالم،101 تا150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201تا300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.