اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بندرعباس طی جلسه ای که به همین منظور برگزار شد، بعد از ماها بلاتکلیفی تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بندرعباس طی جلسه ای که به همین منظور برگزار شد، بعد از ماها بلاتکلیفی تعیین تکلیف شد.

 محمدرضا صفا به عنوان رئیس اتاق، حسن روحانی تازیانی به عنوان نائب رئیس اول، محمد راستی به عنوان نائب رئیس دوم، محمد آشینه به عنوان خزانه دار و عبدالمجید صباغی زاده به عنوان منشی هیات رئیسه اتاق بازرگانی بندرعباس انتخاب شدند.