رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد از پلمب یک واحد صنعتی آلوده کننده هوا در نجف آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد محمدی بیان داشت: یک واحد معدن شن و ماسه به علت انتشار آلاینده های زیست محیطی، آلودگی هوا با حکم قضایی در شهرستان نجف آباد پلمب شد.

وی افزود: واحد مذکور با توجه به شکایات متعدد مردمی و صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی، برای برطرف شدن آلایندگی خود اقدام نکرده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: بر اساس استانداردهای محیط زیست، صاحبان واحدهای صنعتی و خدماتی موظف به رعایت و کاهش آلایندگی واحدهای خود هستند در غیراین صورت، واحد آنها تا رفع کامل آلایندگی پلمب می شود.