رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  محمد علی احمدی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با هدف افزایش تعامل رسانه ای بیشتر با اصحاب رسانه از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

رییس تبلیغات اسلامی اصفهان