سرپرست پلیس راهور استان یزد گفت: امیدواریم با جذب نیروهای جدید، بتوان بخشی از مشکلات در بخش راهور استان را کاست.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سرهنگ رضا زارع سرپرست پلیس راهور استان یزد گفت: بر این اساس به تازگی آگهی جذب نیرو از میان جوانان استان یزد انتشار یافته و امیدواریم با جذب نیروهای جدید، بتوان بخشی از مشکلات در بخش راهور استان را کاست.

به گفت وی متقاضیان برای همکاری با پلیس راهور یزد علاوه بر اینکه باید در رده سنتی ۱۸ تا ۲۴ سال باشند، باید حداقل دارای مدرک دیپلم بوده و معدل دیپلم آنها کمتر از ۱۴ نباشد. 

بر اساس این آمار، ۳۶ درصد فوتی‌ها متعلق به عابران پیاده، ۵۰ درصد مربوط به موتوسواران و ۱۴ درصد دوچرخه سواران بوده‌اند، همچنین در بخش مجروحان هم سهم عابران پیاده ۱۶ درصد و موتورسواران ۶۱  درصد بوده است؛ سهم ۲۳ درصد باقی مانده هم مربوط به سرنشینان خودرو و دوچرخه بود.