معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: طی فرایند ارزیابی سال 97 استان یزد در سواد آموزی رتبه برتبر و قابل تقدیر در کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد اظهار کرد: سازمان سوادآموزی کشور برای تحقق سیاست های سوادآموزی و در راستای ارایه هدفمند خدمات سوادآموزی، اصلاح و تقویت روندها و رویه ها و ارائه بازخورد اثربخش، هر ساله ارزیابی جامعی از عملکرد سوادآموزی استان ها بر اساس شاخص ها و معیارهای استاندارد انجام می دهد.

وی افزود: در سال 1397 طی فرآیند ارزیابی و بررسی عملکرد استان ها در 12 شاخص و 26 محور تاثیرگذار، معاونت سوادآموزی استان یزد در مجموع شاخص های داوری شده موفق به کسب رتبه خیلی خوب و شایسته تقدیر شده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: فعالیت‌های آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی، هزینه کرد منابع، داشتن برنامه عملیاتی، تشکیل جلسه های شورای پشتیبانی سوادآموزی، تبلیغات و ترویج سوادآموزی، اطلاع رسانی و سامانه های سوادآموزی، کیفیت بخشی به فعالیت ها، بهبود کیفیت برنامه ها و خلاقیت ها از جمله شاخص های در نظر گرفته شده بوده است.  

امین الرعایا تصریح کرد: نظارت و ارزشیابی بر ارزش های درون استانی، تحقق اهداف فعالیت ها و دوره ها، انجام مسابقات مختلف، طرح آموزش مقدمات رایانه به سوادآموزان، حلقه های کتاب و کتابخوانی، ایجاد مراکز یادگیری محلی، طرح ویژه نماز کلید بهشت از دیگر شاخص های مورد ارزیابی بود.

گفتنی است: طی نامه‌ای از سوی سرپرست وزارت آموزش و به پرورش به استاندار یزد از تلاش های سواد آموزی یزد و رتبه برتر استان در این زمینه تقدیر شد.