اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس عصر امروز در محل اتاق بازگانی گردهم می آیند تا ترکیب هیات رئیسه این اتاق را مشخص کنند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مسعود پاکزاد مدیر کل هماهنگى و امور اقتصادى استاندارى هرمزگان پیش تر در گفتگوی اختصاصی خود با خبرگزاری موج هرمزگان در خصوص معطل ماندن فعالیت اتاق بازرگانى عنوان کرد: سه شنبه هفته جارى براى مشخص شدن هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بندرعباس تصمیم هایى گرفته خواهد.  

وی تصریح کرد: امیدواریم انتخاب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به یک نتیجه مطلوب برسد، چرا که معطل ماندن فعالیت اتاق بازرگانى به بدنه بخش خصوصى استان آسیب جدى وارد مى کند و این پارلمان بخش خصوصی باید از حاشیه به متن بیاید.

شایان ذکر است که؛ تعداد اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ۱۵ نفر است اما امروز ۱۴ نفر از منتخبان حق رای دارند چرا که یک نفر به دلیل بروز مشکل در تایید کارت بازرگانی و اشتغال دولتی، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس عصر امروز در محل اتاق بازگانی گردهم می آیند تا ترکیب هیات رئیسه این اتاق را مشخص کنند و این به معنای تایید صحبت های پاکزاد است.