هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی هوای 105 برای گروه‌های حساس ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۱۰۵ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار ثبت شده است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم کلانشهر اصفهان از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۱۱۸، خیابان استانداری روی عدد ۱۰۳، خیابان پروین روی عدد ۱۰۰، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۰۷، خیابان دانشگاه روی عدد ۱۰۴ و خیابان رودکی روی عدد ۹۷ قرار دارد.

همچنین کیفیت هوا در شاهین‌شهر با میانگین ۹۶، مبارکه با میانگین ۷۲، نجف‌آباد با میانگین ۸۸ و سجزی با میانگین ۷۸ در وضعیت سالم گزارش شده است.