معاون بازاریابی و فروش مخابرات منطقه اصفهان گفت: استان اصفهان به عنوان یکی از استان های پیشرو درحذف قبوض تلفن ثابت در کشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد هیبتیان بیان داشت: مخابرات منطقه اصفهان به عنوان یکی از استان های پیشرو از هشت سال پیش اقدام به حذف قبوض تلفن ثابت  در شهرستان های خود نموده است.

وی گفت:  با حذف قبوض کاغذی  میتوانیم معادل 1440 میلیارد تومان در هزینه ها صرفه جویی کنیم.

هیبتیان ادامه داد: به منظور سهولت دریافت کارکرد هزینه ها و پرداخت قبض تلفن ثابت به مشترکین توصیه می گردد تا چنانچه مشترکی در طی سنوات گذشته تا کنون شماره همراه خود را به مخابرات  اعلام نکرده  و یا به هر دلیلی شماره همراه وارد شده خود را تغییر داده است ، می توانند با تماس با شماره 36060 و یا مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی  جهت ثبت شماره همراه خود اقدام نماید.

معاون بازاریابی و فروش افزود: با توجه به اینکه پیامک های ارسالی پرداخت و هزینه قبض برای شماره همراه ثبت شود در سامانه ارسال می گردد جهت سهولت امر مالکین نسبت به ثبت شماره مستاجرین خود اقدام نمایند تا امر پرداخت برای آنان نیز تسهیل گردد.

 وی خاطر نشان کرد:از دوره های قبل  بیش از 300 هزار مشترک به صورت غیر حضوری اقدام به پرداخت قبض تلفن ثابت خود می نمایند و انتظار میرود با اطلاع رسانی های انجام شده اجرای برنامه حذف قبوض تلفن ثابت برای کلیه مشترکین به نحو شایسته  صورت پذیرد.

هیبتیان بیان کرد: بر اساس سیاست گذاری تعریف شده ، بخش عمده ای از صرفه جویی در هزینه های حذف قبض کاغذی در جهت توسعه زیر ساخت ها و  فضای دیجیتال مصرف خواهد شد.

معاون بازاریابی و فروش مخابرات منطقه اصفهان گفت: حذف قبوض کاغذی گامی موثر در حفاظت از محیط زیست می باشد و بیشترین فرهنگ سازی در جهت استفاده از خدمات الکترونیک و توسعه زیر ساخت های دیجیتالی برای سهولت و دسترسی بیشتر مردم می باشد.