در سومین روز هفته دولت، دو پروژه، بازسازی شبکه توزیع آب و حفر و تجهیز یک حلقه چاه، در شهرستان میناب به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، دو پروژه بازسازی شبکه توزیع آب و حفر و تجهیز یک حلقه چاه در سومین روز از هفته دولت ، در شهرستان میناب، به بهره برداری رسید. 

مصطفی زائرپور مدیر آبفای میناب در خصوص این بهره برداری گفت: این دو پروژه در مجموع با اعتباری بالغ بر 77 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

زائر پور با بیان این نکته که هدف از اجرای پروژه بازسازی شبکه توزیع آب شهرستان میناب، جلوگیری از هدر رفت آب و بهسـازی و بهـره بـرداری بهینـه از شبکه توزیع آب در شهرستان بوده است، افزود: پروژه بازسازی شبکه توزیع آب میناب، برای آبرسانی به مردم این شهرستان و به طول 5 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال، اجرا شده است.

وی در ادامه اظافه کرد: همچنین پروژه تجهیز یک حلقه چاه با دبی 45 لیتر بر ثانیه و اجرای 50 متر خط انتقال، با اعتباری برابر 65 میلیارد ریال، به بهره برداری رسیده است.

به گفته ی وی، هدف از اجرای این پروژه، افزایش ظرفیت تولید به منظور رفع کمبود آب شهر میناب در تابستان جاری بوده است.

شایان ذکر است؛ در حال حاضر آب مورد نیاز شهر میناب از 9 حلقه چاه و با ظرفیت 350 لیتر بر ثانیه تامین می شود.