کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۷۳ در وضعیت سالم است.

به‌گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۷۳ در شرایط سالم ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۹۷، خیابان استانداری روی عدد ۶۸، خیابان پروین روی عدد ۸۰، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۲۵، خیابان دانشگاه روی عدد ۱۰۶ و خیابان رودکی روی عدد ۷۱ گزارش شد.

همچنین کیفیت هوا در کاشان با میانگین ۵۸، سجزی با میانگین ۵۲، شاهین‌شهر با میانگین ۷۲، مبارکه با میانگین ۵۲ و نجف آباد با میانگین ۶۲ در شرایط سالم است.