معاون عمرانی استانداری هرمزگان اعتبار تخصیصی شهرداری بندرعباس برای پیشبرد توسعه‌ تصفیه خانه این شهر را کافی دانست و گفت: آینده‌ این پروژه را با فروش تضمینی آب به کنسرسیوم فولادی جدید تضمین خواهیم کرد.

رضا مدرس معاون عمرانی استانداری هرمزگان، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری موج هرمزگان، در خصوص تخصیص پساب تصفیه شده به صنایع بندرعباس، گفت: در تفاهم اولیه اشاره شد که منبع تامین آب مورد نیاز این صنایع، از پساب تصفیه خانه بندرعباس باشد و اگر پساب تصفیه شده جواب‌گو نبود، از راه های موجود دیگر استفاده شود.

*پساب بندرعباس تنها منبع مجاز آبی صنایع

وی از ادامه‌ی فرایند اداری تشکیل کنسرسیوم فولادی در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس خبر داد و بیان داشت: با مصوبه شورای حفاظت منابع آب و تخصیص وزارت نیرو، دیگر هیچ آبی بابت آب شیرین کن به منطقه ویژه اختصاص نمی یابد و حق برداشت از منابع دریا را نیز نخواهند داشت.

مدرس تصریح کرد: تنها منبع آب برای تامین صنایع آب بر و انرژی بر در منطقه، همین پساب ها است.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان با بیان این که استانداری هرمزگان در خصوص موضوع استفاده صنایع از پساب تاکید و پافشاری دارد و این موضوع را مصوب و ابلاغ کرده است، گفت: وزارت نیرو، بر اساس مصوبه ای که در استان در راستای حفاظت از منابع آبی داشتیم، این موضوع را به کارگروه سازگاری با کم آبی کشور فرستاده است تا تصویب و تعیین تکلیف شود.

*قرارداد مرحله دوم پساب در گرو کنسرسیوم فولادی

رضا مدرس عنوان کرد: چنان چه فرایند نهایی کنسرسیوم فولادی تصویب شود، در حقیقت قرارداد دوم که مربوط به صنایع است نیز انجام خواهد شد.

وی با بیان این که این کنسرسیوم فولادی در مرحله تعیین سهام است، تاکید کرد: بر اساس تفاهم نامه هلدینگ مربوطه، نهایتا تا پایان آبان ماه این شرکت باید ثبت شود تا بتوانند مراحل دیگر مانند تعیین سرمایه را انجام دهند.

*پیش بینی زیرساخت های موردنیاز

معاونی عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به این که باید کنسرسیوم فولادی با شرکت ژرف کار به عنوان پیمانکار تصفیه پساب بندرعباس قرارداد ببندد، افزود: با اقداماتی که صورت پذیرفته در خط انتقال مشکلی نخواهیم داشت، بخشی در دست کار است و بخشی نیز برای صرفه جویی، از خطوط که از قبل موجود بود، استفاده می شود.

مدرس در ادامه خاطرنشان کرد: مهم ترین نکته، اتمام توسعه تصفیه خانه است که وقتی 20 درصد ظرفیت خالی شهر، درخصوص جمع آوری فاضلاب، به تصفیه خانه اضافه شود، معضلی تازه به وجود نیاید.

وی ضمن بیان این که اجرای خط انتقال بیشتر از یک سال طول نمی کشد، گفت: مهم ترین مسئله این است که تصفیه خانه بتواند تمام فاضلاب بندرعباس را در خود جای دهد، تصفیه کند و از مسیر های مشخص انتقال دهد.

*تخصیص اعتبار برای پیشبرد تصفیه خانه بندرعباس

مدرس در خصوص تخصیص اعتبار برای پیش برد پروژه تصفیه خانه بندرعباس تشریح کرد: در حال حاضر قراردادی با شهرداری بندرعباس منعقد شده، که ما در سطح استان پیگیر وام آن‌ها هستیم تا تامین مالی این بخش انجام شود.

وی اضافه کرد: با این اعتبار و قرارداد شهرداری، بخش دیگری از خطوط لوله و تصفیه خانه قابل اجرا است.

وی در پایان تصریح کرد: این فرایند توقفی نخواهد داشت و شرکت پیمانکار با امضای قرارداد شهرداری در حقیقت دیگر معطل صنایع نخواهد بودف زیرا نقشه ی ادامه‌ی راه ترسیم شده است.