استاندار لرستان در پاسخ به خبرنگار موج، گفت: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان هفته آینده منصوب و معرفی می شود.

سید موسی خادمی استاندار لرستان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان و در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج لرستان مبنی بر چرایی تاخیر در انتصاب مدیر دستگاه فرهنگ و هنر استان، گفت: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تا هفته آینده منصوب می شود.

انتصاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، هفته آینده

سید موسی خادمی، افزود: در انتخاب و معرفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تاخیری به وجود آمده که بخشی از آن استانی و بخشی نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برمی گردد، لذا تا هفته آینده، مدیر این دستگاه در تعامل با وزارتخانه مربوطه انتخاب و معرفی خواهد شد.

گفتنی است عصر امروز و هم زمان با هفته دولت، نشست خبری استاندار لرستان با اصحاب رسانه برگزار شد و طی آن، سید موسی خادمی به سوالات مطروحه از سوی خبرنگاران لرستان پاسخ داد.