کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۷۶ در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی ۷۶ در شرایط سالم ثبت شده است.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۹۳، خیابان استانداری روی عدد ۷۹، بزرگراه خرازی روی عدد ۷۳، خیابان رودکی روی عدد ۶۰ و خیابان پروین روی عدد ۸۲ است.

همچنین کیفیت هوا در کاشان با میانگین ۶۰، شاهین شهر با میانگین ۸۲، سجزی، مبارکه و نجف آباد با میانگین ۵۸ در وضعیت سالم گزارش شده است.