مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری یزد گفت: توانمندی های روستائیان و عشایر یزد در نمایشگاه تهران به نمایش در آمد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمود زارع رشکویی مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری یزد گفت: غرفه چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران معرف دستاودهای کشاورزان و روستائیان استان یزد بود.

زارع رشکویی در این نمایشگاه بیست نفر از کارآفرینان برتر حوزه روستایی استان یزد از شهرستان‌های مختلف حضور دارند.

زارع افزود: همچنین پنج استارت آپ روستایی از استان یزد در این نمایشگاه محصولات و ایده‌های خود را عرضه کرده اند.

بگفته وی پانزده درصد جمعیت استان را روستائیان تشکیل می‌دهند.

چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستائیان و عشایر ایران، ۲۴ تا ۲۷ مردادماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برپا شد.