کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۷۸ در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۷۸ در وضعیت سالم ثبت شد.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۶۹، خیابان استانداری روی عدد ۵۷، بزرگراه خرازی روی عدد ۵۹، خیابان رودکی روی عدد ۶۶ و خیابان پروین روی عدد ۷۸ است.

همچنین کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۵۵، شاهین شهر با میانگین ۷۰ در وضعیت سالم و در شهرهای کاشان و مبارکه به ترتیب با میانگین ۴۷ و ۴۸ پاک است.