مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد گفت: آزادگان در زندان های رژیم بعث عراق با صبر و استقامت خود، زندانبانان خود را مقهور قدرت ایمان و صبوری خود کردند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، احمد ابراهیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد در همایش گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آزاده گفت: آزادگان در زندان های رژیم بعث عراق با صبر و استقامت خود، زندانبانان خود را مقهور قدرت ایمان و صبوری خود کردند.

احمد ابراهیمی تصریح کرد: صبر و تحمل آزادگان و ایثارگران باید برای نسل جوان بازگو شود و همه آزادگان باید همت کنند تا میراث ارزشمند این پیروزی بزرگ ثبت و ضبط شود.

وی با اشاره به موفقیت های علمی آزادگان استان یزد اظهار کرد: محرومیت هیچ گاه نتوانست جلوی موفقیت آنان را بگیرد و برعکس با حداقل امکانات توانستند آثار ماندگاری را از خود به جای گذارند و سطح تحصیلات خود را ارتقا دهند.