معاون معمارى و شهرسازى شهردارى بندرعباس گفت: عوارض پروانه ساخت 25 درصد، نوسازی 30 درصد، چک های دیرکردی 70 درصد، بافت فرسوده 50 درصد و پرداخت های نقدی شامل 23 درصد تخفیف می شوند.

اصغر حسینى پور معاون معمارى و شهرسازى شهردارى بندرعباس، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار موج،  درخصوص تخفیفات اعطایی از سوی شهرداری بندرعباس، در راستای رونق بخشی در ساخت و ساز، افزایش صدور پروانه ساختمانی و همچنین افزایش توان شهروندان بندرعباسی برای دریافت مجوز و پرداخت مطالبات شهرداری، عنوان کرد: اکثر شهرداری های کشور برای تشویق مردم  و جمع آوری سرمایه های سرگردان درکشور، با اعلام این تخفیفات، سعی می کنند این وجوه را جذب فعالیت های ساخت و ساز کنند.

وی در ادامه افزود: برخی شهرداری ها این تخفیفات را در اول سال یا طی دو مرحله ارائه می دهند.

حسینی پور با اشاره به این که شهرداری بندرعباس تا چند سال قبل در دو مرحله این طرح را اجرا می کرد، گفت: از حدود دو سال پیش، تصمیم بر این شد که ارائه تخفیفیات شهرداری بندرعباس از خرداد ماه هر سال شروع شود.

وی در توضیح طرح تخفیفی که برای سال جاری توسط شهرداری بندرعباس در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: امسال طبق مجوزی که از سوی شورای شهر بندرعباس اخذ شده قرار بر این است، اشخاصی که خرداد ماه اقدام به پرداخت عوارض ساختمانی می کنند، شامل دریافت تخفیف 25 درصدی شوند. 

معاون معمارى و شهرسازى شهردارى بندرعباس در ادامه افزود: طبق این مجوز مقرر شد که، تا پایان سال به صورت نزولی از درصد تخفیفات کاسته شود تا آخر سال به 11 درصد برسد؛ که این طرح مشوقی است برای شهروندان جهت پرداخت عوراض ساخت و نو سازی در اول سال.

وی در توجیه این که چرا شهرداری وجوه سرگردان را در اول سال به سمت خود جذب می کند، با بیان این موضوع که ساماندهی سرمایه جذب شده برای شهرداری در آخر سال کار بسیار دشواری است، گفت: شهرداری با اخذ این وجوه در اوایل سال می تواند به کار های عمرانی خود رونق بخشیده و با چالش های کمتری از لحاظ مالی در ایجاد زیر ساخت ها و بهبود خدمات شهری، رو به رو شود. 

حسینی پور با تاکید بر این که شهرداری بندرعباس طی سال های اخیر تجربه خوبی از دریافت عوارض در پایان سال ندارد، ابراز داشت: دریافت این مبالغ هنگفت در پایان سال به صورت سازماندهی شده مدیریت نمی شود؛ اگر این پول از اوایل سال به صورت خرد و خرد به حساب شهرداری واریز شود، مدیریت این منبع مالی کار راحت تری است. 

*تخفیف بافت فرسوده تا 90 درصد

اصغر حسینى پور در خصوص میزان تخفیفات شهرداری به شهروندان بندرعباسی، بیان کرد: عوارض پروانه ساخت 25 درصد، عوارض نوسازی 30 درصد، چک های دیرکردی 70 درصد و پرداخت های نقدی شامل  23 درصد تخفیف می شوند. 

شایان ذکر است مناطق بافت فرسوده، برای عوارض شهرداری شامل 50 درصد تخفیف هستند، که این امر در بعضی محلات مانند چاهستانی ها، حتی به 90 درصد نیز می رسد.

وی گفت: صاحبان املاکی که بابت خسارت در مسیر، از شهرداری مطالبه دارند یا بناهایی که در بافت فرسوده قرار گرفته اند، به دلیل این که قبلا تخفیفات شامل حالشان شده، از تخفیف 15 درصدی بهرمند می شوند.

*تخفیف ویژه شهرداری به انبوه سازان

حسینی پور از برخورداری انبوه سازان از تخفیف 30 درصدی خبر داد و تاکید کرد: شهرداری به دنبال این است که ساخت و ساز در بندرعباس در قالب صنف و انجمن، انجام شود تا شهروندان بتوانند با عضویت در این انجمن ها از ظرفیت های صنفی و تخفیفات بیشتر شهرداری بهره مند شوند. 

*فرجه دو ساله برای اخذ پروانه ساخت

معاون معمارى و شهرسازى شهردارى بندرعباس ضمن اشاره به موافقت نامه اصولی که در سال 93 به تصویب رسیده بود، گفت: شهرداری بندرعباس برای راحتی شهروندان، طبق بند های ذکر شده در این موافقت نامه اصولی، این مجوز را به سازنده ها و شهروندان عادی می دهد که بعد از دو سال بعد از پرداخت عوارض، بتوانند برای اخذ پروانه ساخت اقدام کنند.

حسینی پور با بیان این که سابقا با پرداخت عوارض زمان کوتاهی برای اتخاذ پروانه ساخت باقی می ماند؛ مشکلات ناشی از این امر را این گونه شرح داد: شهروندان برای اینکه پولی که پرداخت کرده اند، مابه التفاوت نخورد به سراغ شرکای اشتباه می رفتند و یا ملکی را با عجله به فروش می رساندند و یا نقشه ی خوبی برای ملک خود طراحی نمی کردند و ... که  این اتفاقات تنها به ضرر مردم تمام می شد.

وی افزود: با اجرای این موافقت نامه اصولی، شهروندانی که امروز پول پرداخت کردند، تا دو سال بعد می توانند برای اخذ پروانه ساخت اقدام کنند. 

اصغر حسینى پور  اضافه کرد: این موافقت نامه علاوه بر کمکی که برای آسودگی خیال مردم بود، توانست پول هایی که در بانک ها سپرده گذاری می شد یا در جامعه سرگردان بود را به چرخه عمرانی و ساخت ساز شهری هرمزگان، وارد کند.